Veritas zapewnia zakwalifikowanym organizacjom oraz bibliotekom publicznym dostęp do profesjonalnych i zaawansowanych programów do tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych.

Kryteria kwalifikowalności i restrykcji

Kwalifikowalność Twojej organizacji możesz sprawdzić, wchodząc na stronę z wytycznymi i restrykcjami i zapoznając się z jej zawartością.