Za pośrednictwem TechSoup możesz otrzymać darowane oprogramowanie Microsoft dla swojej organizacji pozarządowej. TechSoup pobiera niewielką opłatę administracyjną za każdą przekazaną pozycję. Opłata ta umożliwia zarządzanie tym programem darowizn oraz świadczenie dodatkowych usług dla organizacji takich jak Twoja.

Jakie wersje oprogramowania Microsoft są dostępne?

Nazwy dostępnych produktów firmy Microsoft nie zawierają numerów wersji. W przypadku produktów bez Software Assurance można pobrać tylko bieżącą wersję.  Informacje o tym, która wersja jest aktualna, można znaleźć na stronie Aktualne wersje produktów firmy Microsoft. Ponadto można pobrać oprogramowanie w dowolnym dostępnym języku. 

Kwalifikacje i ograniczenia

Firma Microsoft zapewnia organizacjom non-profit maksymalny przydział darowizn produktów, o które można się ubiegać w cyklu dwuletnim. Począwszy od 5 kwietnia 2022 roku, o większość darowanych produktów będą mogły ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące pracownie komputerowe.

Aby sprawdzić, czy dana organizacja kwalifikuje się do udziału w tym programie, należy zapoznać się ze stroną zawierającą wytyczne dotyczące kwalifikowalności firmy Microsoft.

Przypisywanie licencji

Produkty firmy Microsoft oferowane w ramach TechSoup są produktami z wieczystą licencją. Składając zamówienie na podarowany lub przeceniony produkt z wieczystą licencją za pośrednictwem TechSoup, składasz zamówienie na licencję, a nie na sam produkt.

Aby uzyskać produkty z wieczystą licencją bez Software Assurance, należy skorzystać z Centrum administracyjnego Microsoft 365. Aby uzyskać produkty z wieczystą licencją i programem Software Assurance, należy skorzystać z Volume Licensing Server Center (VLSC).

Dowiedz się, jak pobierać te produkty i zarządzać nimi.