DocuSign - amerykański dostawca platformy, która umożliwia wysyłanie, podpisywanie i zatwierdzanie dokumentów podpisem elektronicznym.

W Polsce podpis elektroniczny jest uznawany przez prawo od września 2001 r. DocuSign jest też zgodny z eIDAS – rozporządzeniem regulującum funkcjonowanie podpisu elektronicznego i usług zaufania w Unii Europejskiej. Oznacza to, że możesz używać go do popisywania oficjalnych dokumentów np. przetargów organizowanych przez UE.

DocuSign można używać do wszystkich dokumentów, które wymagają podpisu, przykładowo do umów kupna/sprzedaży, umów zatrudnienia, umów z dostawcami, faktur, umów najmu, deklaracji PIT i wielu innych.

W TechSoup oferujemy dwie opcje dotacji dla DocuSign.

Kryteria kwalifikowalności i restrykcji

Kwalifikowalność Twojej organizacji możesz sprawdzić, wchodząc na stronę z wytycznymi i restrykcjami i zapoznając się z jej zawartością.