Program darowizn firmy Cisco Systems zapewnia asortyment przewodowego i bezprzewodowego sprzętu sieciowego kwalifikującym się organizacjom non-profit i charytatywnym.
W ramach tego programu można zamówić cały sprzęt i wyposażenie firmy Cisco niezbędne do utworzenia działającej sieci (może być wymagane tylko dodatkowe okablowanie).

Kryteria kwalifikowalności i restrykcji

Kwalifikowalność Twojej organizacji możesz sprawdzić, wchodząc na stronę z wytycznymi i restrykcjami i zapoznając się z jej zawartością.

Limit zamówień Cisco

Jeśli organizacja się kwalifikuje, może złożyć wniosek o dowolną liczbę produktów o łącznej wartości do 4800 USD w ramach opłat administracyjnych w roku podatkowym (od 1 lipca do 30 czerwca). W każdym roku można złożyć dowolną liczbę wniosków, o ile łączne opłaty administracyjne za wszystkie wnioski nie przekroczą maksymalnej kwoty.

Uwaga: jeśli organizacja zamawia produkty Cisco i inne niż Cisco, należy złożyć osobne zamówienie na produkty inne niż Cisco.

Uwaga: Oddziały organizacji krajowych z ponad 20 lokalizacjami nie kwalifikują się do otrzymania darowizn z programu Cisco. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy oddział jest uważany za oddzielną jednostkę i nie jest finansowany przez organizację krajową.

Wysyłka i realizacja zamówień

Z powodu braków materiałowych w przemyśle półprzewodnikowym czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż zwykle. Można oczekiwać, że prośba o darowiznę zostanie zrealizowana w ciągu 26 tygodni od daty zatwierdzenia.

Ramy czasowe obejmują przetwarzanie zamówienia, produkcję, wysyłkę i dostawę produktu.

Wszystkie darowizny produktów mogą ulec zmianie lub zostać opóźnione bez powiadomienia. Firma Cisco zastrzega sobie prawo do zastąpienia funkcjonalnie równoważnych produktów w przypadku dowolnego żądania.

Serwis, pomoc techniczna i zwroty w sieci SMARTnet

Darowizny Cisco obejmują pięcioletnią umowę SMARTnet, która pomaga organizacjom w instalacji i konserwacji systemów. Korzyści obejmują pomoc techniczną, wymianę lub naprawę uszkodzonych produktów oraz aktualizacje oprogramowania.

Jeśli umowa SMARTnet wygaśnie, gorąco zachęcamy do corocznego odnawiania umowy dotyczącej usług i pomocy technicznej SMARTnet (na własny koszt) przez cały okres posiadania sprzętu lub do momentu, gdy sprzęt zostanie uznany za wycofany z eksploatacji (EOL) i przestanie być obsługiwany przez firmę Cisco. Dowiedz się, jak się zarejestrować i uzyskać dostęp do tych korzyści.

W przypadku produktów dostarczonych jako uszkodzone lub niedziałające należy skorzystać z gwarancji Cisco lub umowy SMARTnet.

W przypadku nieprawidłowo dostarczonych produktów w ciągu 60 dni od otrzymania elementów należy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@techsoup.pl z tematem "ŻĄDANIE ZWROTU CISCO" i następującymi informacjami:

  • Nazwa Państwa organizacji
  • Numer potwierdzenia darowizny TechSoup
  • Listę produktów, które chcesz zwrócić
  • Powód zwrotu produktów

Przedstawiciel programu darowizn Cisco rozpatrzy prośbę i skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia zwrotu.

W przypadku innych problemów z produktami firma Cisco na ogół nie przyjmuje zwrotów. Jeśli jednak wystąpią szczególne okoliczności, które chcielibyście Państwo poddać analizie, wyślij do nas wiadomość e-mail w sposób opisany powyżej.Aby otrzymać zwrot pieniędzy za produkty zamówione w ramach programu darowizn firmy Cisco, należy je zwrócić w ciągu 60 dni od zakończenia dostawy wszystkich produktów objętych wnioskiem.

Program Cisco dotyczący zwrotu i recyklingu

Firma Cisco jest firmą ekologiczną. Podarowane produkty firmy Cisco, które nie są już przydatne lub których okres eksploatacji dobiegł końca, można zwrócić do firmy Cisco w ramach programu Takeback and Recycle. Program jest otwarty dla wszystkich użytkowników sprzętu firmy Cisco oraz powiązanych z nią marek i podmiotów zależnych.

Program dotacji na produkty firmy Cisco

Program dotacji produktowych Cisco to kolejna możliwość otrzymania produktów sieciowych Cisco przez niektóre organizacje non-profit. W ramach tego programu wybranym organizacjom pozarządowym oferowane są pojedyncze niestandardowe pakiety sieciowe w formie darowizn. Więcej informacji można znaleźć w części Program dotacji produktowych firmy Cisco.

Kwalifikujące się organizacje mogą otrzymywać darowizny zarówno z programu darowizn Cisco w TechSoup, jak i z programu dotacji na produkty Cisco, ale nie mogą otrzymywać darowizn z obu programów w tym samym roku podatkowym.

Konsultanci

Jeśli nie masz wśród swoich pracowników specjalisty ds. sieci lub informatyki, powinieneś rozważyć zatrudnienie konsultanta. Opłata administracyjna za produkty Cisco nie obejmuje instalacji sprzętu sieciowego.