Transformacja cyfrowa NGO

Transformacja cyfrowa organizacji przyspieszyła w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii. Wiele z nas musiało szybko dostosować się do nowych warunków i wymagań pracy zdalnej. Te wyzwania nie ominęły również trzeciego sektora, który stał się bardziej otwarty na wprowadzanie nowych rozwiązań cyfrowych.

 

Dlaczego organizacje pozarządowe powinny wdrożyć transformację cyfrową? O jakich kluczowych zagadnieniach powinny pamiętać i jak w ogóle rozpocząć ten proces?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym dzielimy się naszymi doświadczeniami zebranymi wśród NGO w całej Europie, dzięki TechSoup Europe.

 

Czym jest transformacja cyfrowa?

Transformacją cyfrową nazywamy proces, w którym nasza organizacja dostosowuje swoją kulturę i sposób działania do wymagań ery pracy zdalnej i chmury, przechodząc z zarządzania analogowego do cyfrowego. Tworzone są nowe procesy bądź aktualizuje się obecne, które pozwalają na osiąganie rosnących wymagań.

Badania przeprowadzone w 2020 roku przez TechSoup Global Network pokazały, że aż 75% organizacji pozarządowych odczuło znaczne korzyści po zainwestowaniu i wdrożeniu technologii. Nie tylko ułatwiło to pracę, ale też zwiększył się poziom efektywności pracowników. Jednak tylko 22% tych organizacji zdefiniowało strategię osiągnięcia gotowości technologicznej i czas jej realizacji.

Według TechSoup transformacja technologiczna składa się z wielu małych procesów w różnych obszarach działalności. Wiemy, że wiele organizacji działa podejmując decyzję ad hoc na pojawiające się wyzwania. Wybierają wtedy technologię, która jest im potrzebna natychmiast, bez weryfikacji długofalowych celów.

Możemy wyodrębnić dwa podstawowe obszary, które należy wziąć pod uwagę, aby podjąć lepszą decyzję odnośnie wdrażanych technologii.

 1. Usprawnienie komunikacji wśród pracowników oraz z interesariuszami. Im szybciej wymieniamy się uwagami, tym efektywniej realizujemy nasze zadania.
 2.  Zmiana sposobu zbierania danych oraz zarządzanie nimi w taki sposób, aby były ustandaryzowane, dostępne i możliwe do prostego łączenia.

 

Dlaczego organizacja pozarządowa potrzebuje transformacji cyfrowej?

Dzięki wdrożeniu transformacji cyfrowej NGO może zyskać w wielu obszarach m.in. w procesach organizacyjnych, komunikacji i finansach.   

 

Jakie są korzyści zainwestowania czasu i środków w transformację cyfrową?

 • automatyzacja i uproszczenie procesów
 • lepsza współpraca wewnątrz organizacji
 • zwiększenie produktywności i realizacji zadań
 • usprawnienie obsługi klienta
 • zwiększenie zaangażowanie interesariuszy i zasięgu
 • wydajniejszy sposób zarządzania danymi
 • lepsze zabezpieczenie infrastruktury IT
 • oszczędność pieniędzy
 • stworzenie przewagi konkurencyjnej

Organizacje pozarządowe po wdrożeniu transformacji cyfrowej mogą zwiększyć swój wpływ wśród odbiorców i usprawnić procesy decyzyjne w swojej społeczności.

 

 Jakie są kolejne etapy transformacji technologicznej?

 Przedstawiamy 4 kroki, które pomogą przejść przez cały proces w Waszej organizacji:

 1. Oceńcie potrzeby cyfrowe swojego NGO.
 2. Wybierzcie rozwiązanie technologiczne, które najbardziej odpowiada na te potrzeby.
 3. Wdróżcie nowe usługi i rozwiązania.
 4. Przeanalizujcie ryzyko, oceńcie nowe procesy i dostosujcie do nich obecną strategię.

 Pamiętajcie, że proces transformacji technologicznej to długookresowa inwestycja i zobowiązanie, a nie jednorazowe działanie.

 

 Jak przyśpieszyć transformację technologiczną w organizacji pozarządowej?

Mamy dla Was kilka wskazówek, które pozwolą usprawnić proces transformacji cyfrowej Waszego NGO

 1. Podejmujcie decyzję opartą na danych

Zróbcie krok w tył i przyjrzyjcie się procesom w Waszej organizacji. Co należy usprawnić? Pamiętajcie co jest celem przeprowadzanego audytu, jakie  -rozwiązania są stosowane teraz, co może zostać ulepszone, a co powinno zostać dodane? Zanim zaczniecie wprowadzać zmiany, poznajcie obecny stan organizacji.

 1. Znajdźcie swoją drogę

Każda organizacja jest inna, co oznacza, że strategia i proces wdrożenia technologii cyfrowych będą się różnić. Skupcie się na Waszej organizacji i jej misji. Sprawdźcie, z jakich technologii i narzędzi możecie wybierać i połączcie je z potrzebami.

 1. Zaangażujcie cały zespół

Transformacja cyfrowa to proces, w którym powinien wziąć udział cały zespół.

 1. Nie bójcie się przecierać nowych szlaków

Bądźcie otwarci na zmiany i nie bójcie się testowania nowych rozwiązań technologicznych.

 

Jak możecie pomóc swojej organizacji w cyfrowej podróży?

Misją Fundacji TechSoup jest wsparcie NGO w procesie transformacji cyfrowej i towarzyszenie Wam w tej podróży. Wspieramy organizacje społeczne w efektywnym dostosowaniu do szybko zmieniających się technologii. A to wszystko z pomocą naszych ekspertek i ekspertów.

W TechSoup proces ten postrzegamy jako serię mniejszych transformacji technologicznych. Jesteśmy świadomi, że wiele organizacji patrzy na swoje systemy tylko przez pryzmat obecnych potrzeb. Naszym celem jest pomóc im zmienić nastawienie: wprowadzić wygodne, rozwojowe standardy, które pozwolą korzystać z nowoczesnych narzędzi i dalej je rozbudowywać.

Jeśli chcesz przejść proces transformacji z nami, dobrym pomysłem jest rozpoczęcie tego procesu od badania potrzeb cyfrowych twojej organizacji.

 

Nie czekajcie. Rozwijajcie się cyfrowo!

Zapiszcie się do naszego newslettera i bądźcie na bieżąco!