Miło Cię widzieć na nowej stronie programu TechSoup Polska, prowadzonego przez Fundację TechSoup. Większość prac związanych w modernizacją nowej strony została zakończona. Część drobnych prac jeszcze trwa, ale nie powinny mieć one wpływu na Twoją rejestrację, logowanie się czy zamawianie produktów. Jeżeli widzisz jakieś błędy, możesz nam je zgłosić na adres: kontakt@techsoup.pl Dziękujemy za wyrozumiałość *** Ukryj tę wiadomość

Czym jest Google dla Organizacji Non-Profit?

Google dla Organizacji Non-Profit oferuje organizacjom dostęp do darmowych wersji płatnych produktów Google i specjalnych funkcji zaprojektowanych dla organizacji non-profit. Te narzędzia pomagają znaleźć nowych darczyńców i wolontariuszy, zwiększyć efektywność pracy organizacji.

>> Dowiedz się więcej o ofercie Google dla organizacji non-profit na stronie

Jak mogę uzyskać dostęp do Google dla organizacji non-profit?

Jeśli nie należysz do  programu TechSoup Polska wymagana będzie rejestracja  i kwalifikacja w do programu.
Jeśli należysz do programu TechSoup Polska, wymagane będzie założenie Konta GoogleNastępnie przejdź do Google dla organizacji non-profit i wprowadź swój token kwalifikacji
Więcej o generowaniu tokenów poniżej.

Czy moja organizacja kwalifikuje się do Google dla organizacji non-profit?

Zapoznaj się z warunkami kwalifikacji Google. Znajdziesz tam informacje, które pozwolą Ci ocenić czy Twoja organizacja kwalifikuje się do programu Google dla organizacji non-profit. 

Organizacje kwalifikujące się do programu:

 • Organizacje Pożytku Publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Fundacje i stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego,
 • Organizacje kościelne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub posiadające dokument z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z Departamentu Wyzwań Religijnych Mniejszości Narodowych i Etnicznych (DWRMNiE)

Czy muszę przejść proces kwalifikacji w programie TechSoup, aby mieć dostęp do Google dla organizacji non-profit?

Tak, najpierw musisz zarejestrować się w  programie TechSoup Polska. W oparciu o informacje i dokumenty uzyskane podczas rejestracji będziemy mogli potwierdzić status prawny i obszar działalności Twojej organizacji. Po przejściu procesu kwalifikacji możesz zgłosić się do Google dla organizacji non-profit.

>> Zarejestruj się tutaj

Jak długo trwa proces kwalifikacji w programie TechSoup Polska?

 • Proces trwa od 3 do 5 dni roboczych od momentu otrzymania dokumentów. Po zakończeniu tego procesu możesz pobrać token kwalifikacji (Moje konto > Token kwalifikacji).

Techsoup nie udziela informacji, ani nie ma wpływu na aktywację poszczególnych usług Google, które trwają od kilku do 14 dni i które przeprowadza zespół Google.

Czym jest token kwalifikacji?

 • Token kwalifikacji to kod, który może być wykorzystany przez przedstawiciela organizacji pozarządowej zarejestrowanej w programie TechSoup Polska. Umożliwia on założenie konta Google for non profit.

Jak wygląda token kwalifikacji?

 • Token kwalifikacji to ciąg znaków, który może wyglądać na przykład tak: 123a4567@1b234c5de6789000.

Jak mogę otrzymać token kwalifikacji?

 • Tokeny są tworzone tylko przez posiadacza konta w programie TechSoup oraz wydawane wyłącznie osobom autoryzowanym do reprezentowania organizacji. Ponieważ tokeny tracą ważność po 60 dniach, najlepiej jest tworzyć je tylko kiedy są potrzebne.

Jeśli jesteś posiadaczem konta swojej organizacji:

1.  Zaloguj się do konta w programie TechSoup Polska. Kliknij na swoją nazwę w prawym górnym  rogu, a następnie kliknij Profil. 

2.   Zobaczyśż okno z kolumną Twó Profil. Przejdź do zakładki Token Kwalifikacji.

3.   Kliknij Dodaj nowy token.

4.   Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail osoby która będzie korzystała z tokenu.
Uwaga! To musi być osoba autoryzowana do reprezentowania organizacji. Może to być pracownik, wolontariusz, członek zarządu lub konsultant posiadający pełną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji. Nie twórz tokenu dla osoby która nie jest autoryzowana do działania w imieniu organizacji.

5.   Kliknij Dodaj nowy token. Pojawi się nowy token kwalifikacji.

6.   Jeśli tworzysz token do własnego użytku:

a.    Skopiuj token.

b.   Wklej go tam, gdzie jest potrzebny, np. na stronie zapisów do Google dla Organizacji Non-Profit.  

7.   Jeśli tworzysz token dla przedstawiciela swojej organizacji:

a.    Skopiuj token.

b.   Wyślij go przedstawicielowi organizacji.

c.    Ta osoba wklei go tam, gdzie jest potrzebny, np. na stronie zapisów do Google dla Organizacji Non-Profit

8. Jeśli ważność tokenu upłynie, wygneruj nowy token. (odświeżanie może nie zadziałać).

 

Jeśli nie jesteś posiadaczem konta swojej organizacji w programie TechSoup Polska to skontaktuj się z posiadaczem konta w programie TechSoup Polska i poproś tę osobę o stworzenie tokenu. Token zostanie stworzony dla Ciebie tylko jeśli jesteś osobą upoważnioną do działa w imieniu swojej organizacji.  

Jeśli twoja organizacja nie przeszła jeszcze procesu kwalifikacji w programie TechSoup Polska, dokończ proces rejestracji. Po ukończeniu procesu kwalifikacji i potwierdzeniu spełniania wymogów będziesz mieć możliwość tworzenia tokenów zgodnie z krokami opisanymi wyżej.

Jak wygląda proces użycia tokenu do założenia konta Google for non-profit?

Jak często będą mi potrzebne tokeny?

 • Do uzyskania dostępu do produktów i usług token jest potrzebny tylko raz.
 • Token może być wykorzystany w ramach ofert różnych producentów.

 

Kiedy mój token straci ważność?

 • Wszystkie tokeny są ważne przez 60 dni. Z tego powodu najlepiej tworzyć je tylko wtedy kiedy są potrzebne. Koniec ważności tokenów nie ma wpływu na usługi. Nie tracisz dostępu do usługi po utracie ważności tokenu.

Co mogę zrobić jeśli token straci ważność przed wykorzystaniem?

 • Jeśli ważność tokenu upłynie, wygneruj nowy token. (funkcja Aktualizuj/odśwież token może nie zadziałać). Jeśli nie jesteś posiadaczem konta w programie TechSoup, skontaktuj się z tą osobą, aby zaktualizowała dla Ciebie token.

Jak wiele tokenów mogę mieć?

 • Jeśli działasz w imieniu swojej organizacji, możesz tworzyć dowolną liczbę tokenów.

Dlaczego mogę potrzebować nowych tokenów?

 • Posiadacz konta w programie TechSoup może aktualizować tokeny lub tworzyć nowe na swoje potrzeby, np. posiadacz konta może stworzyć nowy token aby udostępnić go innej osobie z organizacji, która chce złożyć wniosek o kolejne produkty.

Czy więcej niż jedna osoba może posiadać tokeny?

 • Tak, jeśli więcej niż jedna osoba może działać w imieniu organizacji i potrzebuje tokenów. Ponieważ tokeny tracą ważność po 60 dniach, najlepiej jest tworzyć je tylko kiedy są potrzebne

Dlaczego kwalifikacja do usługi Google dla Organizacji Non-Profit odbywa się przez program TechSoup Polska?

 • Program TechSoup Polska jest częścią  TechSoup Global Network, która pomaga organizacjom non-profit w otrzymywaniu narzędzi potrzebnych do ich pracy. Ta sieć współpracuje z ponad 100 firmami i fundacjami  zapewniając sprawdzone procesy kwalifikacji organizacji w ich imieniu.  

Jaka jest różnica między biznesowymi usługami Google Apps a programem Google dla organizacji non-profit?

 • Google dla organizacji nonprofit i biznesowe usługi Google Apps zapewniają te same usługi, produkty i wsparcie. Róznica polega na tym że Google dla organizacji non-profit jest darmowe dla organizacji non-profit.

Moja organizacja płaci za biznesowe usługi Google, czy możemy się przenieść do G4NP?

Moja organizacja korzysta już z Google Ad Grants, YouTube for Nonprofits i/lub Google Earth Pro for Nonprofits

Czy za reklamę tekstową Google AdGrants moja organizacja powinna odprowadzić podatek?

 • Uczestnicy programu Google dla Organizacji Non-Profit zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Google korzystają z konta bezpłatnie do wysokości limitu (np. 10000 USD) wyznaczonego przez organizatora programu. Jednocześnie każda organizacja jest poinformowana o warunkach uprawniających do korzystania z programu i możliwości umieszczania reklam na stronach Google https://www.google.pl/intl/pl/grants/eligibility/. Reklamy mają służyć realizacji celów statutowych organizacji. Każda organizacja chcąca zapewnić sobie całkowite bezpieczeństwo podatkowe powinna wystąpić do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Podstawa prawna: art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613).

Jak aktywować Google AdGrants?