Miło Cię widzieć na nowej stronie programu TechSoup Polska, prowadzonego przez Fundację TechSoup. Większość prac związanych w modernizacją nowej strony została zakończona. Część drobnych prac jeszcze trwa, ale nie powinny mieć one wpływu na Twoją rejestrację, logowanie się czy zamawianie produktów. Jeżeli widzisz jakieś błędy, możesz nam je zgłosić na adres: kontakt@techsoup.pl Dziękujemy za wyrozumiałość *** Ukryj tę wiadomość

Badanie potrzeb cyfrowych organizacji non-profit

Language: 
Media: 
Product ID: 
G-53138
Opłata administracyjna (netto): 
1350,00‎zł

Opis

Badanie potrzeb cyfrowych dla organizacji non-profit to bezpośrednia pomoc z zidentyfikowaniu głównych wyzwań i problemów w Waszej organizacji, które w pierwszej kolejności wymagają zmiany. Poprzez wnikliwe przeanalizowanie Waszych dotychczasowych działań, poznania Waszych potrzeb i możliwości - jesteśmy w stanie pomóc Wam podjąć konkretne działania. Będziemy Wam towarzyszyć w procesie zmiany, a także jeżeli będziecie potrzebowali pomocy również i we wdrożeniu poszczególnych rozwiązań.

Badanie potrzeb cyfrowych w organizacji - czym jest?   

Oferujemy pakiet 8 godzin konsultacji, które pomogą ci zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy w twojej organizacji. Dzięki nam zrozumiesz, co możesz robić lepiej i szybciej w obszarach takich, jak:

 • Procesy: Finanse i księgowość* Granty i darczyńcy* Zarządzanie personelem* Zarządzanie zadaniami i projektami* Zarządzanie relacjami z interesariuszami *Edukacja personelu* Dokumentacja
 • Infrastruktura: Zarządzanie IT* Dostęp do internetu *Stan sprzętu komputerowego *Oprogramowanie
 • Produktywność: Poczta* Integracja pracy zespołu *komunikacja wewnętrzna
 • Dane: Wizualizacja danych* Procedury i autoryzacja dokumentów *Kopie zapasowe plików, ochrona i bezpieczeństwo
 • Cyberbezpieczeństwo: Kontrola dostępu do plików *Edukacja w zakresie zagrożeń cyfrowych *Narzędzia ochrony przed atakami* Logowanie użytkowników* RODO
 • Komunikacja i marketing: Strona internetowa* Media społecznościowa *Tworzenie treści on line *Obsługa klienta *Analiza danych marketingowych

Jak pracujemy?

Konsultacje odbywają się on line na platformie Teams lub Zoom. Czas realizacji to od 4 spotkań, każde trwa ok 2h. Terminy i godziny ustalamy z organizacją indywidualnie, a wszystkie spotkania powinny zamknąć się w okresie 4 tygodni.

 

Jaki jest rezultat prac?

Rezultatem prac jest raport z rekomendacjami dla twojej organizacji i uporządkowana wiedza dla Ciebie i twojego zespołu na temat tego, jak pracować wydajniej i sprawniej.

Czego potrzebujemy od Ciebie?

Gotowości, otwartości, zaufania (wszystkie rozmowy są objęte klauzulą poufności) oraz czasu – minimum 12 godzin, ale będziemy też potrzebować, abyś między naszymi spotkaniami był gotowy uzupełnić szczegółową ankietę ze swoim Zarządem, osobą zajmującą się kwestiami informatycznymi oraz osobą od komunikacji.

Złożenie zamówienia

Przed złożeniem zamówienia, zapoznajcie się także z zakładką Wymagania.

Po zamówieniu produkty nasz zespół skontaktuje się z Wami w ciągu 2-3 dni roboczych w celu ustalenia szczegółów i daty realizacji usługi. Jeśli macie dodatkowe pytanie lub potrzebujecie więcej informacji w powyższym temacie prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@techsoup.pl

Płatność

Za badanie płacisz z góry, a od nas otrzymujesz fakturę VAT 23%

 

***

 

 

O rozwiązaniach TechSoup

Rozwiązania TechSoup to wsparcie techniczne, które TechSoup oferuje organizacjom pozarządowym, aby pomagać im we wdrożeniu i korzystaniu z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Obecnie dostępne rozwiązania można sprawdzić w zakładce “Wsparcie techniczne”.

 

Wybieraj ostrożnie

Opłata administracyjne za ten produkt nie podlega zwrotowi i nie może być wymieniona na inny produkt.

 

Jak skorzystać z rozwiązania

Po zaakceptowaniu zamówienia przez TechSoup, na adres email organizacji przesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zamówienia, a następnie w kolejnym mailu z dołączoną fakturą proformą. Po realizacji całości usługi zostanie wystawiona faktura VAT.

Wymagania systemowe

 • Liczba zamówień: Organizacja może zamówić rozwiązanie dowolną liczbę razy.
 • Budżet: Z rozwiązania skorzystać może każda organizacja, niezależnie od wysokości jej budżetu operacyjnego.
 • Produkt: Z rozwiązania skorzystać mogą tylko organizacje zakwalifikowane do programu TechSoup Polska.
 • Warunki skorzystania z rozwiązania: Organizacje korzystające z rozwiązań TechSoup muszą zaakceptować stosowne warunki skorzystania z rozwiązania.
 • Polityka antydyskryminacyjna: Organizacje, które stosują politykę antydyskryminacyjną w procesie zatrudniania, systemie wynagrodzeń,
  awansowaniu pracowników, rozwiązywaniu umów, możliwościach przejścia na emeryturę, programach i/lub usługach ze względu na pochodzenie etniczne,
  kolor skóry, płeć, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną,
  przynależność polityczną, przynależność do związków zawodowych lub status weterana NIE MOGĄ skorzystać z rozwiązania.
 • Testimoniale: Organizacja korzystająca z produktu oświadcza, że jest gotowa przekazać TechSoup informacje niezbędne do stworzenia testimoniala opisującego korzyści zamówienia produktu.
 • Dystrybucja produktu:
  • Produkty dostarczone będą wyłącznie organizacjom pozarządowym, nie osobom prywatnym.
  • Organizacje korzystające z rozwiązania i wszelkich przekazanych w jego ramach produktów nie mogą 
   przekazać ani sprzedać ich innym organizacjom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

Badanie potrzeb cyfrowych dla organizacji non-profit to bezpośrednia pomoc z zidentyfikowaniu głównych wyzwań i problemów w Waszej organizacji, które w pierwszej kolejności wymagają zmiany. Poprzez wnikliwe przeanalizowanie Waszych dotychczasowych działań, poznania Waszych potrzeb i możliwości - jesteśmy w stanie pomóc Wam podjąć konkretne działania. Będziemy Wam towarzyszyć w procesie zmiany, a także jeżeli będziecie potrzebowali pomocy również i we wdrożeniu poszczególnych rozwiązań.

Badanie potrzeb cyfrowych w organizacji - czym jest?   

Oferujemy pakiet 8 godzin konsultacji, które pomogą ci zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy w twojej organizacji. Dzięki nam zrozumiesz, co możesz robić lepiej i szybciej w obszarach takich, jak:

 • Procesy: Finanse i księgowość* Granty i darczyńcy* Zarządzanie personelem* Zarządzanie zadaniami i projektami* Zarządzanie relacjami z interesariuszami *Edukacja personelu* Dokumentacja
 • Infrastruktura: Zarządzanie IT* Dostęp do internetu *Stan sprzętu komputerowego *Oprogramowanie
 • Produktywność: Poczta* Integracja pracy zespołu *komunikacja wewnętrzna
 • Dane: Wizualizacja danych* Procedury i autoryzacja dokumentów *Kopie zapasowe plików, ochrona i bezpieczeństwo
 • Cyberbezpieczeństwo: Kontrola dostępu do plików *Edukacja w zakresie zagrożeń cyfrowych *Narzędzia ochrony przed atakami* Logowanie użytkowników* RODO
 • Komunikacja i marketing: Strona internetowa* Media społecznościowa *Tworzenie treści on line *Obsługa klienta *Analiza danych marketingowych

Jak pracujemy?

Konsultacje odbywają się on line na platformie Teams lub Zoom. Czas realizacji to od 4 spotkań, każde trwa ok 2h. Terminy i godziny ustalamy z organizacją indywidualnie, a wszystkie spotkania powinny zamknąć się w okresie 4 tygodni.

 

Jaki jest rezultat prac?

Rezultatem prac jest raport z rekomendacjami dla twojej organizacji i uporządkowana wiedza dla Ciebie i twojego zespołu na temat tego, jak pracować wydajniej i sprawniej.

Czego potrzebujemy od Ciebie?

Gotowości, otwartości, zaufania (wszystkie rozmowy są objęte klauzulą poufności) oraz czasu – minimum 12 godzin, ale będziemy też potrzebować, abyś między naszymi spotkaniami był gotowy uzupełnić szczegółową ankietę ze swoim Zarządem, osobą zajmującą się kwestiami informatycznymi oraz osobą od komunikacji.

Złożenie zamówienia

Przed złożeniem zamówienia, zapoznajcie się także z zakładką Wymagania.

Po zamówieniu produkty nasz zespół skontaktuje się z Wami w ciągu 2-3 dni roboczych w celu ustalenia szczegółów i daty realizacji usługi. Jeśli macie dodatkowe pytanie lub potrzebujecie więcej informacji w powyższym temacie prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@techsoup.pl

Płatność

Za badanie płacisz z góry, a od nas otrzymujesz fakturę VAT 23%

 

***

 

 

O rozwiązaniach TechSoup

Rozwiązania TechSoup to wsparcie techniczne, które TechSoup oferuje organizacjom pozarządowym, aby pomagać im we wdrożeniu i korzystaniu z najnowszych rozwiązań technologicznych.

Obecnie dostępne rozwiązania można sprawdzić w zakładce “Wsparcie techniczne”.

 

Wybieraj ostrożnie

Opłata administracyjne za ten produkt nie podlega zwrotowi i nie może być wymieniona na inny produkt.

 

Jak skorzystać z rozwiązania

Po zaakceptowaniu zamówienia przez TechSoup, na adres email organizacji przesłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zamówienia, a następnie w kolejnym mailu z dołączoną fakturą proformą. Po realizacji całości usługi zostanie wystawiona faktura VAT.

Wymagania systemowe

 • Liczba zamówień: Organizacja może zamówić rozwiązanie dowolną liczbę razy.
 • Budżet: Z rozwiązania skorzystać może każda organizacja, niezależnie od wysokości jej budżetu operacyjnego.
 • Produkt: Z rozwiązania skorzystać mogą tylko organizacje zakwalifikowane do programu TechSoup Polska.
 • Warunki skorzystania z rozwiązania: Organizacje korzystające z rozwiązań TechSoup muszą zaakceptować stosowne warunki skorzystania z rozwiązania.
 • Polityka antydyskryminacyjna: Organizacje, które stosują politykę antydyskryminacyjną w procesie zatrudniania, systemie wynagrodzeń,
  awansowaniu pracowników, rozwiązywaniu umów, możliwościach przejścia na emeryturę, programach i/lub usługach ze względu na pochodzenie etniczne,
  kolor skóry, płeć, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną,
  przynależność polityczną, przynależność do związków zawodowych lub status weterana NIE MOGĄ skorzystać z rozwiązania.
 • Testimoniale: Organizacja korzystająca z produktu oświadcza, że jest gotowa przekazać TechSoup informacje niezbędne do stworzenia testimoniala opisującego korzyści zamówienia produktu.
 • Dystrybucja produktu:
  • Produkty dostarczone będą wyłącznie organizacjom pozarządowym, nie osobom prywatnym.
  • Organizacje korzystające z rozwiązania i wszelkich przekazanych w jego ramach produktów nie mogą 
   przekazać ani sprzedać ich innym organizacjom.