3-letnia gwarancja na laptop/komputer w klasie A

Donor Partner: 
Language: 
Software category: 
Media: 
Platform: 
Product ID: 
GHS-K-22
Cena (netto): 
161,79‎zł

Opis

Kup 3-letnią gwarancję na laptop lub komputer stacjonarny w klasie A i nie martw się awarią!

Gwarancję należy kupić jednocześnie z produktem komputer/laptop, dodając produkt "3-letnia gwarancja na laptop" do koszyka.

Główne korzyści dla Twojej organizacji:

  • jasne warunki gwarancyjne: naprawa, wymiana na inny model lub zwrot pieniędzy
  • gwarancja door-to-door obejmująca opłaconą i ubezpieczoną paczkę kurierską - zero ukrytych kosztów transportowych
  • minimalne formalności - prosty formularz i zdjęcia wystarczą, by zgłosić reklamację

Uwaga: Tego produktu nie można zakupić jako opcji dla komputera i laptopa kupionego w Techsoup wcześniej. Gwarancję 3-letnią można kupić tylko dla sprzętu opisanego na stronie techsoup jako  "klasa A" (wersje Demo lub fabrycznie nowe produkty są na 12-mies gwarancji i nie można jej rozszerzyć).

Masz pytania o ten produkt?  Zadzwoń lub napisz:

tel. +48 662 185 383
e-mail: sprzet@techsoup.pl

Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane przez gwaranta FlexIT Distribution za pośrednictwem TSE Enterprises (spółka Fundacji Techsoup).

Dokładne warunki gwarancji:

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant (FlexIT Distribution, marka handlowa Xeptor B.V., Zaalbergweg 9, 2314 XS Leiden, The Netherlands) udziela gwarancji sprzętowej na sprawne działanie produktu w okresie gwarancji podanym na fakturze. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie 14. dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta.

3. W przypadku konieczności zakupu niedostępnych w magazynie Gwaranta części zamiennych, Gwarant ma prawo do przedłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje Nabywcę. W takim przypadku okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawania produktu w naprawie ponad 14 dni.

4. W przypadku braku możliwości naprawy lub jeżeli koszty przekraczają wartość produktu z dnia zakupu, Gwarant dostarczy Nabywcy produkt wolny od wad o podobnych cechach lub zwróci kwotę zapłaconą przez Nabywcę za produkt w dniu zakupu. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

5. Wymieniony wadliwy produkt i podzespoły stają się własnością Gwaranta.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej, dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta i zwrot urządzenia do Nabywcy odbywa się na koszt Gwaranta (tzw. gwarancja „Door 2 Door”). W przypadku gdy Gwarant nie stwierdzi usterki i urządzenie zostanie zwrócone Nabywcy, koszt wysyłek ponosi Nabywca.

7. Braki w akcesoriach należy zgłaszać nie później niż 5 dni po otrzymaniu przesyłki przez Nabywcę. Po tym terminie przesyłki są uważane za dostarczone kompletnie.

8. Nabywca w razie uszkodzenia przesyłki w transporcie, jest zobowiązany spisać protokół szkody z kurierem co jest podstawą do uznania reklamacji. Szkody transportowe należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz RMA i załączając skan protokołu szkody spisanego z kurierem.

9. Zgłoszenia gwarancyjne na produkty objęte gwarancją producenta, winny być składane bezpośrednio do producenta.

10. Zgłoszenia na stan wizualny lub niezgodność konfiguracji należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz reklamacyjny na dole strony i wysyłając go na adres faktury@techsoup.org. Zgłoszenia na stan wizualny urządzenia będą przyjmowane tylko jeśli dostarczony produkt nie mieści się w klasie stanu wizualnego w jakiej był oferowany. Patrz opisy klas produktu - tj.klasa A czy A+ .

II. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancją nie są objęte:

1. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.

2. Uszkodzenia wynikające z: - nieprawidłowej instalacji i konserwacji produktu, - eksploatacji produktu w warunkach, w których sprzęt elektroniczny nie powinien być używany, - nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, - winy lub niewiedzy użytkownika.

3. Problemy współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich.

4. Materiały eksploatacyjne i elementy naturalnie zużywające się, w tym m.in. baterie, akumulatory, wentylatory zasilacza, procesora, projektora, lampy projektorów, tonery, atramenty, tusze, bębny, głowice i inne części eksploatacyjne drukarek i urządzeń kopiujących.

5. Akcesoria takie jak zasilacze zewnętrzne, przewody zasilaczy, kable połączeniowe, kable sygnałowe, klawiatury, myszki.

6. Czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie produktu, sprawdzenie działania, zainstalowanie sterowników, konserwacja, sporządzenie kopii bezpieczeństwa danych składowanych na nośnikach danych.

7. Szkody wynikające z utraty danych na nośnikach danych, które uległy uszkodzeniu.

8. Uszkodzenia i szkody powstałe z innych przyczyn, a w szczególności powstałe wskutek:

a/ niewłaściwej instalacji, przechowywania, dokonywania przełączeń kabli połączeniowych pod napięciem, braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsów w trakcie pracy dysku twardego, nieprawidłowego napięcia sieci zasilającej, zalania produktu płynami, zawilgocenia itp.,

b/ zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, przepięciami powstałymi wskutek chwilowych awarii sieci elektrycznych oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

c/ niewłaściwej instalacji lub wadliwego funkcjonowania oprogramowania, błędów w oprogramowaniu, błędów spowodowanych aktualizacją oprogramowania i wirusami.

III. UTRATA GWARANCJI

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a/ naruszenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,

b/ stwierdzenia niefachowej ingerencji w produkt dokonanej przez nieuprawnione osoby.

 

 

Opis

Kup 3-letnią gwarancję na laptop lub komputer stacjonarny w klasie A i nie martw się awarią!

Gwarancję należy kupić jednocześnie z produktem komputer/laptop, dodając produkt "3-letnia gwarancja na laptop" do koszyka.

Główne korzyści dla Twojej organizacji:

  • jasne warunki gwarancyjne: naprawa, wymiana na inny model lub zwrot pieniędzy
  • gwarancja door-to-door obejmująca opłaconą i ubezpieczoną paczkę kurierską - zero ukrytych kosztów transportowych
  • minimalne formalności - prosty formularz i zdjęcia wystarczą, by zgłosić reklamację

Uwaga: Tego produktu nie można zakupić jako opcji dla komputera i laptopa kupionego w Techsoup wcześniej. Gwarancję 3-letnią można kupić tylko dla sprzętu opisanego na stronie techsoup jako  "klasa A" (wersje Demo lub fabrycznie nowe produkty są na 12-mies gwarancji i nie można jej rozszerzyć).

Masz pytania o ten produkt?  Zadzwoń lub napisz:

tel. +48 662 185 383
e-mail: sprzet@techsoup.pl

Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane przez gwaranta FlexIT Distribution za pośrednictwem TSE Enterprises (spółka Fundacji Techsoup).

Dokładne warunki gwarancji:

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant (FlexIT Distribution, marka handlowa Xeptor B.V., Zaalbergweg 9, 2314 XS Leiden, The Netherlands) udziela gwarancji sprzętowej na sprawne działanie produktu w okresie gwarancji podanym na fakturze. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie 14. dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Gwaranta.

3. W przypadku konieczności zakupu niedostępnych w magazynie Gwaranta części zamiennych, Gwarant ma prawo do przedłużenia okresu naprawy, o czym niezwłocznie poinformuje Nabywcę. W takim przypadku okres gwarancji zostanie wydłużony o czas pozostawania produktu w naprawie ponad 14 dni.

4. W przypadku braku możliwości naprawy lub jeżeli koszty przekraczają wartość produktu z dnia zakupu, Gwarant dostarczy Nabywcy produkt wolny od wad o podobnych cechach lub zwróci kwotę zapłaconą przez Nabywcę za produkt w dniu zakupu. O wyborze sposobu załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

5. Wymieniony wadliwy produkt i podzespoły stają się własnością Gwaranta.

6. W przypadku naprawy gwarancyjnej, dostarczenie urządzenia do siedziby Gwaranta i zwrot urządzenia do Nabywcy odbywa się na koszt Gwaranta (tzw. gwarancja „Door 2 Door”). W przypadku gdy Gwarant nie stwierdzi usterki i urządzenie zostanie zwrócone Nabywcy, koszt wysyłek ponosi Nabywca.

7. Braki w akcesoriach należy zgłaszać nie później niż 5 dni po otrzymaniu przesyłki przez Nabywcę. Po tym terminie przesyłki są uważane za dostarczone kompletnie.

8. Nabywca w razie uszkodzenia przesyłki w transporcie, jest zobowiązany spisać protokół szkody z kurierem co jest podstawą do uznania reklamacji. Szkody transportowe należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz RMA i załączając skan protokołu szkody spisanego z kurierem.

9. Zgłoszenia gwarancyjne na produkty objęte gwarancją producenta, winny być składane bezpośrednio do producenta.

10. Zgłoszenia na stan wizualny lub niezgodność konfiguracji należy zgłaszać w ciągu 5 dni od otrzymania przesyłki, wypełniając formularz reklamacyjny na dole strony i wysyłając go na adres faktury@techsoup.org. Zgłoszenia na stan wizualny urządzenia będą przyjmowane tylko jeśli dostarczony produkt nie mieści się w klasie stanu wizualnego w jakiej był oferowany. Patrz opisy klas produktu - tj.klasa A czy A+ .

II. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Gwarancją nie są objęte:

1. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.

2. Uszkodzenia wynikające z: - nieprawidłowej instalacji i konserwacji produktu, - eksploatacji produktu w warunkach, w których sprzęt elektroniczny nie powinien być używany, - nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, - winy lub niewiedzy użytkownika.

3. Problemy współpracy produktu z urządzeniami i oprogramowaniem firm trzecich.

4. Materiały eksploatacyjne i elementy naturalnie zużywające się, w tym m.in. baterie, akumulatory, wentylatory zasilacza, procesora, projektora, lampy projektorów, tonery, atramenty, tusze, bębny, głowice i inne części eksploatacyjne drukarek i urządzeń kopiujących.

5. Akcesoria takie jak zasilacze zewnętrzne, przewody zasilaczy, kable połączeniowe, kable sygnałowe, klawiatury, myszki.

6. Czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. zainstalowanie produktu, sprawdzenie działania, zainstalowanie sterowników, konserwacja, sporządzenie kopii bezpieczeństwa danych składowanych na nośnikach danych.

7. Szkody wynikające z utraty danych na nośnikach danych, które uległy uszkodzeniu.

8. Uszkodzenia i szkody powstałe z innych przyczyn, a w szczególności powstałe wskutek:

a/ niewłaściwej instalacji, przechowywania, dokonywania przełączeń kabli połączeniowych pod napięciem, braku zerowania/uziemienia sieci zasilającej, wstrząsów w trakcie pracy dysku twardego, nieprawidłowego napięcia sieci zasilającej, zalania produktu płynami, zawilgocenia itp.,

b/ zdarzeń losowych spowodowanych np. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, przepięciami powstałymi wskutek chwilowych awarii sieci elektrycznych oraz innymi nieprzewidzianymi wypadkami,

c/ niewłaściwej instalacji lub wadliwego funkcjonowania oprogramowania, błędów w oprogramowaniu, błędów spowodowanych aktualizacją oprogramowania i wirusami.

III. UTRATA GWARANCJI

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

a/ naruszenia lub zerwania plomb gwarancyjnych lub numerów seryjnych umieszczonych na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,

b/ stwierdzenia niefachowej ingerencji w produkt dokonanej przez nieuprawnione osoby.