Celem firmy Microsoft jest budowanie dobrobytu społecznego i ekonomicznego poprzez programy obywatelskie.

Jednym z obszarów, w którym Microsoft stara się wprowadzać zmiany społeczne w ramach działalności obywatelskiej, są działania na rzecz społeczności. Firma Microsoft z powodzeniem utworzyła rozległą sieć partnerów non-profit, aby wspierać programy i projekty lokalne, dzięki którym więcej osób będzie miało dostęp do technologii.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie chmurowe Microsoftu?

Narzędzia oparte na chmurze mogą wspierać organizacje charytatywne, oferując korzyści w zakresie bezpieczeństwa, organizacyjnej kontroli danych, łatwości użytkowania i zwiększonej sprawności.

Na szczęście przejście na rozwiązanie oparte na chmurze nie musi oznaczać konieczności przeszkolenia pracowników lub wolontariuszy. Office 365 i Microsoft 365 umożliwiają korzystanie z tych samych aplikacji, do których jesteś przyzwyczajony, z dostępem do plików w dowolnym miejscu online.

Dostępne dla tysięcy organizacji charytatywnych

Więcej informacji można znaleźć na stronie Programy charytatywne firmy Microsoft prowadzone przez TechSoup zapewniają szeroki wybór oprogramowania organizacjom non-profit, charytatywnym, wyznaniowym i bibliotekom publicznym na całym świecie.

Aby sprawdzić, czy dana organizacja kwalifikuje się do programu, zobacz stronę kwalifikowalności oprogramowania firmy Microsoft.

Dostępne są również darowizny na oprogramowanie Microsoft 

TechSoup zachęca organizacje do odwiedzenia naszego przeglądu programu darowizn firmy Microsoft. Można się tam dowiedzieć o ilości produktów, o jakie może poprosić organizacja, o specjalnych zasadach dotyczących oprogramowania instalowanego przez biblioteki publiczne oraz o konkretnych procedurach, których należy przestrzegać przy zwrotach.

Strona zawiera również przegląd korzyści i zasad programu Microsoft Volume Licensing, za pośrednictwem którego udostępniane są darowane produkty, a także łącza ułatwiające znalezienie dodatkowych informacji zarówno w TechSoup, jak i w firmie Microsoft.