Program darowizn CleverReach w TechSoup zapewnia oprogramowanie do e-mail marketingu uprawnionym organizacjom non-profit, charytatywnym i bibliotekom publicznym w ramach TechSoup Polska.

Przy minimalnym doświadczeniu możesz używać produktów CleverReach do tworzenia kampanii e-mailowych online, bezpiecznego ich wysyłania, mierzenia ich powodzenia i zarządzania kontaktami e-mailowymi.

Kryteria kwalifikowalności i restrykcji

Kwalifikowalność Twojej organizacji możesz sprawdzić, wchodząc na stronę z wytycznymi i restrykcjami i zapoznając się z jej zawartością.